SWOT-Analys

Styrkor:

 • INTUVAX ger ett tumörspecifikt immunsvar
 • INTUVAX fungerar synergistiskt med andra läkemedel
 • INTUVAX har inga allvarliga biverkningar
 • INTUVAX är en "hyllprodukt" som endast kostar en bråkdel att tillverka jämfört med konkurrenterna
 • Bred patentportfölj med flera patent som ger ett skydd förbi till ca 2030


Svagheter:

 • Avsaknad av partnersamarbeten med Big Pharma bolag
 • Avsaknad av storägare med biotechkompetens
 • Finansiella begränsningar för att på egen hand realisera potentialen i INTUVAX
 • Figurerar enbart i Sverige vilket generellt leder till lägre uppköpspris än för t.ex. bolag i USA 


Möjligheter:

 • Potential inom alla solida tumörer
 • Potential att bli "preferred drug of choice" inom terapeutiska cancervacciner
 • Potential till stora utlicenceringsaffärer av INTUVAX inom olika indiktioner


Risker:

 • Nya konkurrenter dyker upp som visar på bättre effekt än INTUVAX
 • Bolaget fastnar i lång rekryteringstid för patienterna till Fas II-studien på njurcancer