ÖVERBLICK

Immunicum är ett bioteknikbolag som utvecklar innovativa läkemedel för immunbaserad behandling av cancer (alltså att aktivera kroppens eget immunförsvar för att angripa cancern). Bolaget har i dag fyra pågående projekt: INTUVAX-Njurcancer, INTUVAX-Levercancer, SUBCUVAX, CD70.

INTUVAX

INTUVAX är ett cancervaccin som befinner sig i kliniska studier i indikationerna njurcancer (Fas II) samt levercancer (Fas I/II). INTUVAX är enkelt förklarat ett terapeutiskt cancervaccin, vilket innebär att vaccinet inte ges i förebyggande syfte (profylaktiskt) utan ges när en patient har fått cancer. INTUVAX sprutas då in i tumören hos den sjuka patienten. Vaccinet triggar sedan igång kroppens immunförsvar att leta efter/samt förstöra den cancer som finns i kroppen. Resultaten i människa är hittills enastående.

INTUVAX-Njurcancer

Projektet är Immunicums första att nå kliniska studier och befinner sig nu i Fas II. Bland de sjukaste patienterna ligger medianöverlevnaden på ca 25.5 månader (ökar fortfarande) jämfört med förväntade 9 månader med standard behandling. Av alla de cancervaccin som studerats har jag ej funnit något vaccin som uppvisar lika bra överlevnadsdata som INTUVAX. Dock ska man ha i åtanke att det är ett litet patientunderlag (n=6). Mer info finns här: INTUVAX-Njurcancer

INTUVAX-Levercancer

Levercancer-indikationen är Immunicums andra projekt och även här testas deras INTUVAX-vaccin. Första överlevnadsdatan kom i december och visade då på lovande resultat. Uppdaterad information från studien förväntas under april/maj. Levercancer är en erkänt svår cancerindikation så om Immunicum klarar presentera bra överlevnadsdata här så är sannolikheten stor att INTUVAX kommer att fungera för de flesta cancer indikationer där en solid tumör finns. Mer info finns här: INTUVAX-Levercancer

INTUVAX-GIST

Ny indikation presenterad under september 2015. Läs mer här: INTUVAX - GIST Fas I


SUBCUVAX

Utvecklas med samma plattform som INTUVAX. INTUVAX sprutas in i patientens tumör medan SUBCUVAX ges under huden (subkutant) vilket gör att det finns bra möjligheter att behandla patienter där det inte finns en solid tumör att spruta in vaccinet i. T.ex. blodcancer.

CD70

CD70-tekonologin är ett protokoll för expansion av tumörspecifika T-Celler. Immunicums CD70-protokoll är ett komplement till biotechföretag som arbetar med CAR-teknologier. Ett problem som företag har som arbetar med CAR-teknologier är att de expanderade T-Cellerna försvagas vid expansionen och cellerna får därmed svårt att överleva när de injiceras tillbaks in patienterna solida tumörer. CD70-tekonologin ser till att de expanderade T-Cellerna klarar att överleva mycket längre.Aktieanalysen förutsätter viss förståelse för företaget. Om övergripande kunskap saknas rekommenderas varmt företagets senaste årsredovisning som är mycket informativ:

Immunicum har en väldigt informativ årsrediovisning för den som vill få ett bra grepp kring vad bolaget gör: http://www.immunicum.se/wp-content/uploads/2014/11/Immunicum-%C3%A5rsredovisning-1314.pdf