Konkurrenter

“Dendritic Cell Therapy (DCT) and Chimeric Antigen Receptor (CAR) Therapy Markets 2014 – 2024” är en bok som utkom i slutet på 2014 och kostar ca 15000 - 40 000 kr (beroende på licens). Boken har identifierat 30 dendritcells vacciner och 12 CAR-T terapier som befinner sig i klinisk eller preklinisk utveckling för olika indikationer. Boken är idag ett år gammal och det kan konstateras att det hänt en hel del intressanta saker under det gånga året. Det finns i dagsläget ingen information om att någon uppdaterad bok är påväg ut för nuvarande år. Analysen har därför gjort en uppdaterad version som till stor del baseras på boken men där även ytterligare intressanta potentiella konkurrenter till Immunicum presenteras. En del mindre intressanta bolag som fanns med i boken har helt utelämnats och tas ej upp.
 
Bokens författare nämner att dendritcell och CAR-T marknaden kommer bli en mångmiljard dollar marknad under det nästkommande 10 åren och spår en årlig omsättningsökning med ca 30 %. Författaren har även ett kapitel som har titeln: ”Gradual Evolution Towards Allogenic Dendritic Cells”.  Noteras under året är att de flesta bolag med autologa DC-vacciner har minskat i värde. Detta är ett naturligt steg då dessa bolag har varit väldigt högt värderade men där den kommersiella förutsättningen är begränsad i.o.m. enormt hög tillverkningskostnad. INTUVAXs tillverkningskostnad, är som bekant, troligtvis endast en tjugondel av vad det kostar att producera dessa autologa vaccinerna. Utöver fördelen med billig tillverkning har INTUVAX troligtvis en mycket effektivare produkt vad det gäller att aktivera immunförsvaret. 
 
Noteras görs fortsatt att de flesta CAR-T bolagen befinner sig i preklinisk fas och fungerar endast på cancerindikationer där det inte finns solida tumörer. Alltså är dessa bolag i dagsläget inget direkt hot mot INTUVAX men utgör såklart en skarp konkurrent för Immunicums SUBCUVAX. När det gäller solida tumörer är det framförallt DC-vacciner som har visat på bra immunologisk effekt men även Amgens onkolytiska virus har visat på positiv data och tas upp nedan.
 
 
Immunicum
Marknadsvärde: 0.8 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: INTUVAX (DC-vaccin) mot njurcancer
Resultat: Medianöverlevnad bland 6 patienter med dålig prognos är vid senaste rapporttillfället pågående och på hela 25,5 månader mot förväntade 9 månader med standardbehandling (183 % förlängd medianöverlevnad jämfört med standardbehandling). Patientgruppen med intermediär prognos har inte levt tillräckligt länge än för att relevant medianöverlevnad ska ha uppnåtts dock noteras en progressionsfri överlevnad på ca 29 månader mot förväntade ca 10 månader (190 % förlängd progressionsfri överlevnad jämfört med standardbehandling). 7 av totalt 11 patienter levde fortfarande vid senaste rapporteringstillfället i augusti 2015.
Kommentar: INTUVAX har visat på mycket lovande data dock är patientantalet begränsat. Vaccinet är billigt att tillverka jämfört med autologa DC-vacciner då INTUVAX är en hyllprodukt som kan produceras i stor skala. Troligtvis endast en bråkdel i tillverkningskostnad jämfört med konkurrenterna och ger ändå en individanpassad behandling, in vivo. Om Immunicum i Fas II kan upprepa denna fantastiska data som uppvisats i Fas I/II är det stora genombrottet ett faktum. Interim data från Fas II förväntas kring årsskiftet 2015/2016.
 
Bavarian Nordic
Marknadsvärde: 10 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: PROSTVAC (vaccin) mot prostatacancer
Resultat: Uppvisade en överlevnad på 25,1 månader mot förväntade 16,6 månader.
Kommentar: Bavarian Nordic har visat på bra resultat med sitt PROSTVAC vilket under 2015 ledde till en affärs med BMS och ett avtalsvärde på ca 8 miljarder kr exkl royalties.
 
Inovio
Marknadsvärde: 4,3 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: VGX-3100 (vaccin) mot cancer orsakat av HPV-virus
Resultat: Svårt att finna publicerad överlevnadsdata
Kommentar: AstraZeneca slöt avtal med bolaget baserat på Fas I/II data från Inovios INO-3112 med ett avtalsvärde på ca 7 miljarder kr exkl royalties. Fungerar troligtvis endast mot livmoderhalscancer samt ev. huvud och halscancer.
 
Advaxis Immunotherapies
Marknadsvärde: 3,2 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: ADXS-HPV (vaccin) mot cancer orsakat av HPV-virus
Resultat: Svårt att finna publicerad överlevnadsdata
Kommentar: Fungerar troligtvis endast mot livmoderhalscancer samt ev. huvud och halscancer.
 
Aduro
Marknadsvärde: 15 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: CRS-207 + GVAX mot bukspottscancer
Resultat: Oklart hur bra resultaten är mot förväntad standardbehandling
Kommentar: Befinner sig i Fas II där företaget kombinerar sin ”LADD” produkt CRS-207 med ett enklare vaccin (GVAX) som bolaget förvärvat. Bolaget har även en studie där ovan nämnda kombination kombineras med en PD1-hämmare.
 
Celldex
Marknadsvärde: 12 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: Rindopepimut mot hjärncancer
Resultat: 21.8 månader mot 16.0 med standardbehandling
Kommentar: -
 
Northwest Biotherapeutics
Marknadsvärde: 3.4 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: DCVax-L (DC-vaccin) mot hjärncancer
Resultat: 20 Rapid progressors patienter: 15.3 månader mot 9.5 månader med standardbehandling. 25 indeterminate patienter: 21.5 månader mot förväntade 14.6 månader
Kommentar: Visar på bra överlevnad med ca 50 % mot förväntat. Vaccinet är autologt (kroppseget) vilket sannolikt gör det mycket dyrt att tillverka vilket försvårar kommersialiseringen.
 
Bellicum Pharmaceuticals
Marknadsvärde: 3.2 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: BPX-201 (DC-vaccin) mot prostata cancer (numera pausad)
Resultat: Befinner sig i Fas 1 och ingen interim data har presenterats.
Kommentar: Förra året var bolagets mest framskridna produkt BPX-201 (DC-vaccin) mot prostatacancer. Bolaget verkar nu valt att dra tillbaks denna produkt. Officiell förklaring: ”Based on the prioritization of our other pipeline opportunities, the Company no longer intends to progress its BPX-201 vaccine into additional studies after the conclusion of the ongoing Phase 1 trial.” Mer troligt är att bolaget förstått att produktionen av ett autologt vaccin kommer bli allt för dyrt och att lönsamhet blir svår att nå.
 
Asterias Biotherapeutics 
Marknadsvärde: 1.6 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: AST-VAC2 (DC-vaccin) mot lungcancer (preklinik) 
Resultat: Befinner sig i Fas 1 och ingen interim data har ännu presenterats 
Kommentar: Företaget använder sig av stamceller från embryon, istället för patientens eget blod, som utgångsmaterial för tillverkning av AST-VAC2. Detta gör vaccinet allogent och till en hyllprodukt med en troligtvis låg tillverkningskostnad jämfört med autologa vacciner. Företaget har en produkt i Fas II, AST-VAC1 mot leukemi. Då INTUVAX aldrig kommer användas i blodcancer då solida tumörer saknas så tas inte AST-VAC1 upp i denna konkurrentanalys.
 
Oxford BioMedica
Marknadsvärde: 1.6 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: TroVax (terapeutiskt vaccin) mot bl.a. njurcancer
Resultat: Medianöverlevnaden var 20.1 månader mot 19.2 månader för placebo gruppen
Kommentar: Potentiell konkurrent till Immunicum dock har resultaten uteblivit. TroVax använder endast en antigen (5T4), vilket gör att resultaten nästan uteblir.
 
Argos Therapeutics
Marknadsvärde: 1.1 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: AGS-003 (DC-vaccin) mot njurcancer
Resultat: Medianöverlevnad bland 21 patienter var 30 månader mot förväntade 15 månader (100 % förläng överlevnad jämfört med standardbehandling). Resultaten var bäst bland patienter med intermediär prognos, bland patienter med dålig prognos misslyckades dock bolaget att visa förläng överlevnad. 
Kommentar: Visar på bra överlevnad för vissa patienter. Vaccinet är dock autologt (kroppseget) vilket sannolikt gör det mycket dyrt att tillverka vilket försvårar kommersialiseringen. 
 
MediGene
Marknadsvärde: 1.7 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: DC (DC-vaccin) mot prostatacancer
Resultat: Avslutat en Fas 1 och ingen interim data har presenterats.
Kommentar: -
 
Prima BioMed
Marknadsvärde: 0.7 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: CVac (DC-vaccin) mot äggstockscancer
Resultat: Har bland 20 patienter uppvisat en pågående överlevnad som överstiger 42 månader mot förväntade 26 månader (61 % förlängd överlevnad jämfört med standardbehandling). 
Kommentar: CVac har visat på mycket lovande data. Vaccinet är autologt (kroppseget) vilket sannolikt gör det mycket dyrt att tillverka vilket troligtvis kommer försvåra kommersialiseringen. Vaccinet ges subkutant med jämna intervall och räcker till mellan sex till tio injektioner. Ev. behövs fler injektioner om patienten överlever länge vilket gör kommersialiseringen väldigt svår.
 
Caladrius Biosciences
Marknadsvärde: 0,6 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: CLBS20 (DC-vaccin) mot metastaserad melanom
Resultat: CLBS20 uppvisade i melanom (för Klass 3 samt Klass 4 patienter) en medianöverlevnad på 5 år. Ingen uppgift finns tillgänglig om fördelning mellan Klass 3 och Klass 4, heller inte vilken subkategori Klass 3 patienterna kom ifrån.
Som jämförelse visar cancer.org följande snittöverlevnad bland melanom patienter.
Klass 3A: 5 års överlevnad ligger på 78 %, Klass 3B: 5 års överlevnad ligger på 59 %, Klass 3C: 5 års överlevnad ligger på 40 %, Klass 4: 5 års överlevnad ligger på 20 %.
Kommentar: Slutsatsen som dras avCLBS20 är att viss förlängd överlevnad kan finnas men om den hade varit bra hade företaget självklart gått ut med mer detaljerad information kring överlevnaden. Vaccinet är autologt (kroppseget) vilket sannolikt gör det mycket dyrt att tillverka vilket försvårar kommersialiseringen.
 
ImmunoCellular Therapeutics
Marknadsvärde: 0,3 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: ICT-107 (DC-vaccin) mot hjärncancer
Resultat: Uppvisar i en Fas 2 en medianöverlevnad på 15,8 månader mot kontrollarmen som endast gav 11,8 månader (34 % förlängd överlevnad jämfört med standardbehandling). 
Kommentar: Vaccin beståendes av sex antigener, vilket troligtvis inte ger en optimal effekt då varje patients tumör är unik. Företaget har alltså tagit de sex antigener som de tror delas av de flesta hjärncancer tumörerna. Viss effekt har observerats i deras Fas 2. Oklar status kring projektet.
 
SOTIO
Marknadsvärde: Onoterat
Mest framskridna cancer projektet: DCVAC/PCa (DC-Vaccin) mot prostatacancer
Resultat: Medianöverlevnad bland 25 patienter var 19 månader mot förväntade 13 månader (46 % förlängd överlevnad jämfört med standardbehandling).
Kommentar: Visat på bra effekt bland 25 patienter. Vaccinet är autologt (kroppseget) vilket sannolikt gör det mycket dyrt att tillverka vilket försvårar kommersialiseringen.
 
DCPrime
Marknadsvärde: Onoterat
Mest framskridna cancer projektet: DCOne (DC-vaccin) mot leukemi
Resultat: Avslutat Fas 1, dock har inga överlevnadsdata presenterats.
Kommentar: Allogent cancervaccin framtaget från en tumörcell linje. Detta gör vaccinet till en hyllprodukt med en troligtvis låg tillverkningskostnad jämfört med autologa vacciner. Då huvudvaccinet, och enda produkten i klinisk fas, är mot blodcancer är bolaget inte att anse som någon konkurrent mot INTUVAX.
 
Kiromic
Marknadsvärde: Onoterat
Mest framskridna cancer projektet: KiroVAX-003 (DC-vaccin) mot solida tumörer
Resultat: Befinner sig i Fas 1 och ingen interim data har presenterats.
Kommentar: Väldigt lite information tillgängligt på internet
 
Activartis Biotech
Marknadsvärde: Onoterat
Mest framskridna cancer projektet: GBM-VAX (DC-Vaccin) mot hjärncancer
Resultat: Av de 20 patienter som deltog i studien visade data på chans till förlängd överlevnad. 
Kommentar: Överlevnadsdata är dock inte på något sätt fantastisk.
 
Juno Therapeutics
Marknadsvärde: 45 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: JCAR015 (CAR-T) mot leukemi
Resultat: 27 patienter hade behandlats och uppvisade en medianöverlevnad på 8.5 månader oklart hur lång den förväntade överlevnaden med standardbehandling är.
Kommentar: Även om mycket forskning pågår så fungerar CAR-T teknologier idag dåligt på solida tumörer. Därför rör de flesta kliniska studierna andra typer av cancer indikationer.
 
Kite Pharma
Marknadsvärde: 28 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: Anti-CD19 (CAR-T) mot lymfom
Resultat: Inga överlevnadsdata presenterad ännu
Kommentar: Även om mycket forskning pågår så fungerar CAR-T teknologier idag dåligt på solida tumörer. Därför rör de flesta kliniska studierna andra typer av cancer indikationer.
 
Cellular Biomedicine Group
Marknadsvärde: 2.0 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: CD19-projekt (CAR-T) mot leukemi
Resultat: Inga överlevnadsdata presenterad ännu
Kommentar: Även om mycket forskning pågår så fungerar CAR-T teknologier idag dåligt på solida tumörer. Därför rör de flesta kliniska studierna andra typer av cancer indikationer.
 
Bluebird Bio
Marknadsvärde: 27 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: (CAR-T) mot Hematologisk cancer
Resultat: Inga resultat presenterade ännu
Kommentar: Även om mycket forskning pågår så fungerar CAR-T teknologier idag dåligt på solida tumörer. Därför rör de flesta kliniska studierna andra typer av cancer indikationer.
 
Cellectis
Marknadsvärde: 7,5 miljarder kr
Mest framskridna cancer projektet: UCART19 (CAR-T) mot leukemi 
Resultat: Inga överlevnadsdata presenterad ännu
Kommentar: Även om mycket forskning pågår så fungerar CAR-T teknologier idag dåligt på solida tumörer. Därför rör de flesta kliniska studierna andra typer av cancer indikationer.