Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar information över hur ägarandelen har sett ut över tid. 

2015-09-01 till 2015-10-02 Flera insider köper aktier i bolaget.

2015-04-17 annonserar Jamal El-Mosleh och Alex Karlsson-Parra att de säljer en mindre andel (<15 %) av sina innehav. 

2013-04-22, 2014-07-15 samt 2014-09-01 har antalet aktier ökat vilket förklaras av de nyemissionerna som har ägt rum. 

Loggen Invest AB: Har under den tid bolaget observerats inte sålt en enda aktie. 

Holger Blomstrand Byggnads AB: Har under den tid bolaget observerats inte sålt en enda aktie.

Swedbank Robus fonder: Köpte in sig i bolaget i samband med nyemissionen 2014-07-15 och är per 2014-12-31 företagets tredje största ägare. Har under den tid bolaget observerats inte sålt en enda aktie.

Försäkringsbolaget Avanza pension: Dök upp bland de största ägarna 2014-09-01 och har ökat sin andel sedan dess.

Nordnet Pensionsförsäkring AB: Dök upp bland de största ägarna 2014-09-01 och har mökat sin andel sedan dess.inskat sin andel något

LMK Stiftelsen: Kortsiktig garant som klev in i Immunicum stora nyemission. Har gradvis sålt av sina andelar vilket har hämmat aktiekursen under förra året.

Alex Karlsson-Parra: Forskningschef på Immunicum och en av hjärnorna bakom bolaget. Sålde 15 % av sitt innehav 2014-04-17 p.g.a. privatekonomiska skäl. Troligtvis för att ha råd att teckna aktier i optionsprogrammet som löper ut i mars 2016.

Jamal El-Mosleh: VD på Immunicum. Sålde 15 % av sitt innehav 2014-04-17  p.g.a. privatekonomiska skäl. Troligtvis för att ha råd att teckna aktier i optionsprogrammet som löper ut i mars 2016. 

Bengt Andersson: En av grundarna till Immunicum. Ägt aktier länge och har aldrig sålt några.

Mats Dahlgren: Arbetar på Uppsala Universitet. Har minskat sitt innehav något.