2016 november - Uppdaterad värdering

 

Sedan den gamla analysen släpptes i april 2016 har bilden över vilka områden där Ides kommer att användas klarnat. Därmed blir det även enklare att göra relevanta antaganden gällande prisbilden för en IdeS-behandling och därmed en mer korrekt värdering.

En komplett revidering av den tidigare analysen har utförts och den nya analysen kan laddas ned nedan.

W3Schools